Cách dựng góc $\alpha $ biết tỉ số lượng giác là $\frac{m}{n}.$

Hướng dẫn giải chi tiết dạng bài Dựng góc $alpha $ biết tỉ số lượng giác là $frac{m}{n}.$ thuộc chuyên đề Chương 1. Hệ thức lượng trong tam giác vuông Phần 2. Hình học lớp 9, gồm phương pháp giải, lý thuyết và bài tập