Bài tập Xác định tính đồng biến và nghịch biến của hàm số \[y=a{{x}^{2}}\left( a\ne 0 \right)\]

Câu hỏi tự luyện Xác định tính đồng biến và nghịch biến của hàm số [y=a{{x}^{2}}left( ane 0 right)] có đáp án, lời giải chi tiết thuộc chuyên đề Chương 4. Hàm số y= ax2 (a khác 0). Phương trình bậc hai một ẩn Phần 1. Đại số lớp 9