Hình cầu, diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu là gì? | Lớp 9

CHƯƠNG 4. HÌNH TRỤ – HÌNH NÓN – HÌNH CẦU

BÀI 3 HÌNH CẦU, DIỆN TÍCH MẶT CẦU VÀ THỂ TÍCH HÌNH CẦU

Mục tiêu

  • Kiến thức
  • Nêu được khái niệm hình cầu
  • Nhận biết được tâm, bán kính, đường kính của mặt cầu
  • Nắm vững công thức tính diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu.
  • Kĩ năng
  • Tính được diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu.
  • Giải được các bài toán liên quan.

I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM

Hình cầu

Khi quay nửa hình tròn tâm O, bán kính R một vòng quanh đường kính AB cố định thì được một hình cầu.

Cắt hình cầu bởi một mặt phẳng

– Khi cắt hình cầu bởi một mặt phẳng thì phần mặt phẳng nằm trong hình đó (mặt cắt) là một hình tròn.

– Khi cắt mặt cầu bán kính R bởi một mặt phẳng ta được một đường tròn:

+) Đường tròn đó có bán kính R nếu mặt phẳng đi qua tâm.

+) Đường tròn đó có bán kính bé hơn R nếu mặt phẳng không đi qua tâm. 

Diện tích mặt cầu

$S=4\pi {{R}^{2}}$ hay $S=\pi {{d}^{2}}$ (R là bán kính; d là đường kính của mặt cầu).

Thể tích hình cầu

$V=\frac{4}{3}\pi {{R}^{3}}$.

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG HÓA

3

Viết một bình luận