Cách bài toán liên quan đến độ dài, diện tích

Hướng dẫn giải chi tiết dạng bài Bài toán liên quan đến độ dài, diện tích thuộc chuyên đề Chương 4. Hàm số y= ax2 (a khác 0). Phương trình bậc hai một ẩn Phần 1. Đại số lớp 9, gồm phương pháp giải, lý thuyết và bài tập

Cách tìm tham số để đường thẳng cắt parabol tại hai điểm phân biệt, liên quan đến tung độ

Hướng dẫn giải chi tiết dạng bài Tìm tham số để đường thẳng cắt parabol tại hai điểm phân biệt, liên quan đến tung độ thuộc chuyên đề Chương 4. Hàm số y= ax2 (a khác 0). Phương trình bậc hai một ẩn Phần 1. Đại số lớp 9, gồm phương pháp giải, lý thuyết và bài tập

Bài tập Tìm tham số để đường thẳng cắt parabol tại hai điểm phân biệt, liên quan đến tung độ

Câu hỏi tự luyện Tìm tham số để đường thẳng cắt parabol tại hai điểm phân biệt, liên quan đến tung độ có đáp án, lời giải chi tiết thuộc chuyên đề Chương 4. Hàm số y= ax2 (a khác 0). Phương trình bậc hai một ẩn Phần 1. Đại số lớp 9